Winterswijk


Niet voor niets draagt Winterswijk de titel ‘Nationaal Landschap’. In Winterswijk en haar negen buurtschappen is nog volop ruimte, rust en natuurschoon te vinden. Het typisch Winterswijkse ‘coulisselandschap’ is een voortdurende afwisseling van akkers en weiden, houtwallen en bossen, beekjes, pittoreske Saksische boerderijtjes en zogenaamde scholtenhoeves, de vroegere woonplaats van invloedrijke boeren die oorspronkelijk als schout optraden voor de hofheren in Gelre of Münster. In de omgeving van Winterswijk zijn maar liefst 14 gebieden van Natuurmonumenten te vinden.
Winterswijk heeft naast een zeldzame en bijzondere flora en fauna een unieke bodemgesteldheid. Winterswijk wordt ook wel ‘de mozaïekvloer van Nederland’ genoemd. De meest bijzondere overblijfselen uit het verleden zijn te vinden in de Winterswijkse steengroeve. Samen met Zuid Limburg is dit de enige streek in ons land waar tertiaire afzettingen dicht aan de oppervlakte zijn te zien.

Wandelen/Fietsen
Winterswijk is één van de mooiste wandel- en fietsgebieden van Nederland waarin bospaden worden afgewisseld met zandwegen en verharde wegen. Een boswandeling of -rit leidt u langs eeuwenoude loofbomen, natuurlijke beken, Saksische boerderijen en veengebied.

Winterswijk heeft als eerste in Nederland paaltjes langs fietsroutes die letterlijk een verhaal vertellen over de plek waarop je je op dat moment bevindt. Het gaat hierbij om paaltjes die in beweging worden gezet door op een pedaal te trappen. De paaltjes staan op 20 interessante plekken langs de 3 TRAP-routes (cultuurhistorische routes) die in Winterswijk zijn uitgezet.

Meer lezen over waardevol cultuurlandschap? Kijk op wclwinterswijk.nl