Bekendelle

 

De Bekendelle (of Bekkendelle) is een natuurreservaat ten zuid-oosten van Winterswijk, bij het buurtschap Woold. Door de Bekendelle meandert de beek Boven-Slinge waarvan het verloop in de loop der tijd regelmatig veranderde. Wanneer u het pad dat langs de beek ligt bewandelt kunt u dit nog steeds zien aan de afkalvende hoge buitenoevers en de aangroeiende binnenoevers. Aan de zuidzijde ligt een gebied dat bestaat uit moerasbos, in het voorjaar een weelde van rijk bloeiende pinksterbloemen en dotterbloemen. De Bekendelle kenmerkt zich door een grote variatie in hoogte, vocht en bodemmateriaal hetgeen resulteert in diverse milieus op relatief korte afstand van elkaar. De enorme diversiteit aan plantensoorten (meer dan honderd soorten) maakt het gebied uniek. De mycologische waarde van Bekendelle is hoger dan van enig ander reservaat in Nederland.
De Bekendelle maakt deel uit van het leefgebied van onder andere de ijsvogel en de grote gele kwikstaart. In het bos broedt ook de zeldzame middelste bonte specht.

Meer lezen? http://www.natuurmonumenten.nl

De ijsvogel


De grote gele kwikstaart