Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor de verhuurder als voor degene die een huurovereenkomst bij verhuurder afsluit.

Prijzen

Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.

Bevestiging van uw boeking en betaling

Na uw boeking sturen wij u binnen een week een factuur en onze algemene voorwaarden toe.
Boekt u langer dan drie maanden vooruit dan krijgt u een voorschotfactuur van € 100 toegestuurd. Deze factuur is tevens uw boekingsbevestiging en dient binnen twee weken betaald te zijn. Indien de betaling niet is voldaan, vervalt uw boeking. U bent dan wel € 20 administratiekosten verschuldigd. De restantfactuur ontvangt u drie maanden vóór aanvang van uw huurperiode.
Bij boeking binnen drie maanden voor aanvang van uw huurperiode ontvangt u een factuur voor het totale bedrag. Deze factuur dient per omgaande te worden betaald.

Annulering

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering na facturering worden € 20 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee maanden voor de verhuurdatum blijft 50% van de verhuur verschuldigd; bij annulering binnen één maand voor de verhuurdatum blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

Wijziging huurperiode

Wanneer u na de datum van de eerste facturering een wijziging wilt aanbrengen in de opgegeven huurperiode dan worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet berekend wanneer u aansluitend bijboekt.
Wanneer u binnen twee maanden voor de opgegeven huurperiode een wijziging in de huurperiode wilt doorvoeren dan geldt dit als een annulering.

Wisseldag

De aankomstdagen zijn op vrijdag (voor een week en weekend) en op maandag (voor een midweek). De huurder kan de woning na 16.00 uur betrekken en dient de woning op de vertrekdag (maandag voor weekendhuur en vrijdag voor week- en midweekhuur) vóór 10.00 uur te verlaten. Daarna moet de woning beschikbaar zijn voor schoonmaak. Wanneer er langer dan een week gehuurd is, vindt vrijdags op afspraak linnen- en, indien gereserveerd, handdoeken- en keukenlinnenwissel plaats. Het gebruikte linnengoed en de handdoeken moeten door de huurder worden klaargelegd.

Weekend- en midweekboekingen

De woning kan vrijwel het gehele jaar door voor een midweek of weekend gehuurd worden, in enkele schoolvakanties is reserveren voor een weekend en/of midweek echter alleen mogelijk vanaf één maand voor de verhuurdatum.


Eindschoonmaak

U dient de woning opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (vaat schoon in de vaatwasser of opgeruimd in de kast; meubelen op hun oorspronkelijke plaats). Bij in gebreke blijven, krijgt u hiervan binnen een week bericht. De meerkosten voor het opruimen en de administratiekosten zullen dan in rekening worden gebracht, met een minimum bedrag van € 50.

Bewoning en bezoek

Het is niet toegestaan meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor de woning is ingericht. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon.
Omdat de vakantiewoning in een natuurgebied ligt, gelden regels ten aanzien van bewoners en bezoekers. Geluidsapparatuur mag buiten niet hoorbaar zijn op meer dan 20 meter afstand van de woning. Voor bezoek, bijeenkomsten en vieringen geldt dat bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting.

Openstellingregeling terrein

Voor huurders is het toegestaan om met de auto of motor naar en van de vakantiewoning te rijden. Voor het overige gelden uiteraard de aangegeven ver- en geboden.

Huisdieren

Het meenemen van huisdieren dient dit bij uw reservering kenbaar te maken. Het is niet toegestaan de meubels (bank, bedden en dergelijke) als ligplaats voor uw huisdier te gebruiken.


Huisvuil

Het huisvuil moet worden aangeboden volgens het schema van de afvalkalender en de aanwijzingen hierover in de woning. Omdat het huisvuil eens per twee weken opgehaald wordt, kunt u buiten in de container afval aantreffen van de vorige gasten. Wij vragen uw begrip hiervoor. Informatie over het verwijderen van papier en glas treft u in de woning aan.

Aansprakelijkheid

U bent aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast. Verhuurder is niet aansprakelijk voor:

* schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de woning of op het terrein of door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten;
* schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden;
* mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
* onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.

Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voort- vloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen als van gasten.


Achtergebleven voorwerpen

Achtergebleven voorwerpen kunt u in overleg met verhuurder afhalen bij de woningbeheerder. De voorwerpen worden zes maanden bewaard.